پرسشنامه خودپنداره

پرسشنامه خود پنداره SCQ - ایران مشاور

پرسشنامه خود پنداره SCQ. این پرسشنامه در سال ۱۹۳۸ تا ۱۹۵۷ توسط کارال را جرز به منظور سنجش میزان خویشتن پنداری افراد تهیه شده است.این آزمون ...

پرسشنامه خودپنداره - مادسیج

دریافت دو پرسشنامه استاندارد خودپنداره همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss پرسشنامه. پرسشنامه استاندارد خود پنداره. پرسش نامه ...

پرسشنامه رایگان خودپنداره ي راجرز - پرسشنامه رایگان

پرسشنامه خودپنداره ی راجرز. چکیده: انجام رفتارهای تغییر بدنی همچون جراحی های زیبایی و رژیم های غذای و در مجموع رفتارهایی که به تغییر ظاهر افراد ...

پرسشنامه خودپنداره دارای شش بعد جداگانه و 48 گویه است ...

تعریف مفهومی متغیر : تعریف عملیاتی: مولفه:6. سوالات:48. تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: روایی پرسشنامه: پایایی پرسشنامه: منبع: فرمت:word.

اعتبار و روایی و ساختار عاملی پرسشنامه خودپنداره- خدا پنداره ...

تهیه و سنجش شاخصهای اعتبار و روایی و ساختار عاملی پرسشنامه خودپنداره- خداپنداره برای مداخله‌ها و مطالعه‌های معنوی هدف اصلی این پژوهش بوده است. برای این منظور، ...

پرسشنامه خودپنداره - سایت علمی آموزشی روانشناسی

پرسشنامه خود پنداره دارای شش بعد جداگانه است. یعنی خود پنداره، جسمانی، اجتماعی، عقلانی، اخلاقی، آموزشی و خلق و خو.

پرسشنامه استاندارد خودپنداره دانش آموزان (فضلی؛1372) | پرسش ...

پرسشنامه استاندارد خودپنداره دانش آموزان توسط فضلی در سال 1372 ساخته شد. پرسشنامه دارای 28 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان خودپنداره دانش.

بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خودپنداره تحصیلی دانش ...

هدف از این پژوهش، تبین ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه خودپنداره تحصیلی در جامعه ایرانی است. دانش آموزان مدارس ابتدایی غیر انتفاعی منطقه 2 شهر تهران جامعهی آماری را ...

دانلود رایگان پرسشنامه خودپنداره راجرز » سامانه رسمی 20 بگیر

قسمتی از پرسشنامه خودپنداره راجرز: این پرسشنامه در سال ۱۹۳۸تا ۱۹۵۷ توسط کارل راجرز به منظور سنجش میزان خویشتن پنداری افراد تهیه شده که شامل دو فرم جداگانه ...

پرسشنامه خودپنداره راجرز | تحلیل آماری

پرسشنامه خودپنداره راجرز در سال 1938تا 1957 توسط کارل راجرز با 25 سوال مطرح شده است و هدف این پرسشنامه سنجش تصویر مثبت یا منفی فرد درباره خودش است.

پرسشنامه خودپنداره دانش آموزان فضلی - ایکشو

پرسشنامه خودپنداره دانش آموزان فضلی به سنجش خودپنداره دانش آموزان می پردازد. این پرسشنامه دارای نمره گذاری و روایی و اعتبار . هنجار یابی است.

پرسشنامه خودپنداره - ورزش و پژوهش

پرسشنامه خودپنداره. تعداد سوالات. ۴۸ سوال. روایی و پایایی. دارد. روش امتیازدهی. دارد. تفسیر امتیازات. دارد. فرمت فایل ...

پرسشنامه خودپنداره ‌تحصیلی لیو ‌و ‌وانگ ‌(2005 ... - آرمان پژوهان

‌پرسشنامه ‌خودپنداره ‌تحصیلی : ‌خودپنداره ‌تحصیلی، ‌توسط ‌پرسشنامه ‌20 سوالی خودپنداره ‌تحصیلی(ASCQ) ‌لیو ‌و ‌وانگ ‌(2005) ‌مورد ‌سنجش ‌قرار گرفته است. ‌شیوه ‌نمره ...

پرسشنامه‌ خودپنداره‌ تحصیلی دانش‌آموزان - مجلات رشد

پرسشنامه‌ خودپنداره‌ تحصیلی دانش‌آموزان. اشاره. خودپنداره دانش‌آموزان قسمت مهمی از سازگاری و انطباق آن‌ها در طول دوران کودکی و نوجوانی است. خودپنداره1 ...

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی (ASC) - ایران تحقیق

دانلود پرسشنامه خودپنداره تحصیلی (ASC) به همراه روایی و پایایی ایرانی و خارجی و نمره گذاری کامل بعلاوه تفکیک هریک از سوالات.

پرسشنامه خودپنداره ساراسوات • سینا

این پرسشنامه شامل 48 سؤال است که شش بُعد جسمانی، اجتماعی، خلق و خو، آموزشی، اخلاقی و عقلانی را دربر می‌گیرد که هر بعد شامل هشت سئوال می باشد.

پرسشنامه استاندارد خودپنداره (کارل راجرز) | original - apa-original

دانلود پرسشنامه استاندارد خودپنداره (خویشتن پنداری) تالیف کارل راجرز، در قالب فایل word، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و ...

دانلود پرسشنامه استاندارد خودپنداره ساراسوت – perfect

ابعاد پرسشنامه خودپنداره ی ساراسوت (SCQ). در قسمت زیر ابعاد خودپنداره که در این پرسشنامه اندازه گیری می شود و سؤالاتی که این ابعاد را اندازه می گیرند، آورده شده است ...

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی دلاور - سامانه فروش فایل پژوهشگران

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی دلاور: دانلود پرسشنامه خودپنداره تحصیلی دلاور در قالب فایل ورد قابل ویرایش (نمره گذاری، پایایی، روایی و سوالات) تنها با قیمت ۲۵۰۰ ...

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی مارش - 6 گویه ای - فروشگاه وب ...

به منظور سنجش خودپنداره تحصیلی می توان گویه هایی که از مقیاس پرسشنامه خودتوصیفی مارش 1990 انتخاب شده است استفاده کرد. این ابزار ...

پرسشنامه خودپنداره پرستاری NSCQ كوين (2001) - فروشگاه وب ...

پرسشنامه خودپنداره پرستاری توسط کوین (۲۰۰۱) طراحی شده است، این پرسشنامه شامل ۳۶ سؤال در مقیاس شش گزینه‌ای لیکرت (کاملاً موافقم، موافقم، ...

پرسشنامه استاندارد خودپنداره (کارل راجرز) – srccongress

توضیحات:پرسشنامه استاندارد خودپنداره (خویشتن پنداری) تالیف کارل راجرز، در قالب فایل word، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد ...

آﻣﻮزان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل، ﺧﻮدﭘﻨﺪاره و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠ

اﺑﺰارﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﻫ. ﺮﻣﻨﺲ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل راﺗﺮ. و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺧﻮدﭘﻨﺪاره راﺟﺮز اﺳﺖ . روش ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ. -. ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﺑـﻮد و ﺑـﺮاي آزﻣـﻮن ﻓﺮﺿـﻴﻪ. ﻫـﺎ از.

پرسشنامه خودپنداره بدنی مارش | پرسشنامه ایران

کد 4057. پرسشنامه خودپنداره بدنی مارش و همکاران 1992. تعداد سئوالات : 56 سوال. مولفه ها و ابعاد مورد ارزیابی : پرسشنامه خودپنداره بدنی شامل عوامل و ابعاد :.

آموزان مقاطع تعيين اعتبار و پايايي فرم كوتاه پرسشنامه ...

تعيين اعتبار و پايايي فرم كوتاه پرسشنامه خودپنداره بدني در دانش ... هدف کلی این تحقیق تعیین اعتبار و پایایی فرم کوتاه پرسشنامه خود توصیفی بدنی در دانش ...

پرسشنامه خود پنداره راجرز دانلود پرسشنامه خودپنداره راجرز

توضیحات پرسشنامه خود پنداره راجرز: پرسشنامه خودپنداره راجرز در سال ۱۹۳۸ تا ۷۹۷۵ برای سنجش میزان خویشتن پنداری افراد طراحی شد که از دو فرم و سمت جداگانه (الف) و ...

رابطه خودپنداره تحصیلی، هیجانهای تحصیلی مثبت و منفی با ...

... به پرسشنامه خودپنداره تحصیلی مارش، 1990 ، پرسشنامه هیجانهای تحصیلی پکران گواتز و فرنزل ( 2005 ) و پرسشنامه راهبردهای یادگیری پینتریچ و دیگروت، 1990 ...

پرسشنامه خودپنداره

دسته بندي : عمومی » پرسش نامه
پرسشنامه خودپنداره

دانلود پرسشنامه خودپنداره،
در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

توضیحات
محورهای سوالات پرسشنامه
ضریب روایی و پایایی پرسشنامه
عبارات پرسشنامه
دسته بندی:عمومی » پرسش نامه

تعداد مشاهده: 2928 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 4

حجم فایل:74 کیلوبایت

قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش.
نام محصول :پرسشنامه خودپنداره
شناسه کالا :PR12846
قیمت :25000 تومان

محصولات مرتبط

پرسشنامه خودپنداره راجرز 1961

پرسشنامه خودپنداره راجرز 1961

پرسشنامه خودپنداره راجرز 1961

دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 پرسشنامه خودپنداره راجرز 1961 قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه خودپنداره راجرز 1961 روایی :دارد پایایی :دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع : دارد ویژگی های روانسنجی برای سنجش مفهوم خود خودپنداره از پرسشنامه استاندارد شده خودپنداره کارل راجرز که روایی و پایایی آن در مطالعات داخل معطری، آلفای کرونباخ 87 0 و روایی همزمان 81 0 و خارج کشور یبرندت، پایایی و روایی به ترتیب 82 0 و 67 0 مورد تأیید قرار گرفته است استفاده شده است یبرندت، 2008 دیباجنیا، 2005 معطری و همکاران، 2005 این پرسشنامه شامل دو قسمت است که در قسمت الف، نگرش فرد نسبت به خود .

پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه یی یسن چن

پرسشنامه رایگان,پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه یی یسن چن

پرسشنامه خودپنداره مربوط به

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1007 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه یی یسن چن قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه یی یسن چن مشخصات پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه یی یسن چن روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد نحوه نمره گذاری: دارد تعداد سوال: 15 سوالی نوع فایل: pdf این پرسشنامه را یی یسن چن در سال 2004 ساخت و خود پنداره را در سه سطح عمومی، آموزشگاهی و غیر آموزشگاهی موردسنجش قرارداد این پرسشنامه از نوع خود گزارشی است که شامل 15 عبارت بوده و پاسخ ها به صورت مقیاس لیکرتی چهارگزینه ای از کاملا موافق 4 نمره تا .

مقیاس خودپنداره راجرز

مقیاس خودپنداره,پرسشنامه خودپنداره راجرز 1961,مقیاس خودپنداره راجرز

مقیاس خودپنداره راجرز

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 542 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 مقیاس خودپنداره راجرز قیمت فایل فقط 6,050 تومان پرسشنامه خودپنداره راجرز در سال 1938تا 1957 توسط کارل راجرز به منظور سنجش میزان خویشتن پنداری افراد تهیه شده که شامل دو فرم جداگانه الف و ب است، فرم الف خویشتن پنداره پایه یعنی آن گونه که فرد خودش را می بیند و تصوری که در حال حاضر از خودش دارد را می سنجد، فرم ب خویشتن پنداره ایده آل یا آرمانی را مورد سنجش قرار می دهد یعنی آن گونه که فرد آرزو دارد باشد در هر فرم 25 صفت قطبی مثبت و منفی قرار داده شده است قیمت فایل فقط 6,050 .

پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ)

, خود پنداره راج,پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ)

پرسشنامه خود پنداره راج

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 26 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت scq قیمت فایل فقط 9,900 تومان پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت scq این پرسشنامه در سال 1938 تا 1957 توسط کارال را جرز به منظور سنجش میزان خویشتن پنداری افراد تهیه شده است این آزمون شامل دو فرم است که در هر دو آنها مجموعه ای یکسان از 25 زوج صفت شخصیتی متضاد ارایه شده است که آزمودنی در پاسخ گویی به فرم اول بر اساس اینکه خود را چگونه میبیند و در فرم دوم چگونه میخواهد باشد توصیف کند در این آزمون بالا بودن خودپنداره به معنای تطابق نداشتن بین خود واقعی و .

مقیاس خود پنداره کودکان پیرز - هریس 1969

مقیاس خود پنداره کودکان پیرز,مقیاس خود پنداره کودکان پیرز - هریس 1969

مقیاس خود پنداره کودکان

دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 مقیاس خود پنداره کودکان پیرز هریس1969 قیمت فایل فقط 7,700 تومان مقیاس خود پنداره کودکان پیرز هریس1969 روایی :دارد پایایی :دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع : دارد روایی پایایی و نمره گذاری آزمون خودپنداره پیرز -هاریس این پرسشنامه شامل 80 سؤال است و برای سنجش خودپنداره نوجوانان هنجاریابی شده است که نشان می دهد نوجوانان درباره خود چه عقیده ای دارند این مقیاس ممکن است به صورت فردی یا گروهی اجرا شود پاسخ هر گویه آزمون بصورت دو بخش بله یا خیر طرح شده است در همه سوالات در مورد نظر افراد نسبت به خودشان از آنها سوال می شود از .

مرجعnikanlink
4.5/5 (122 امتیاز)
قیمت :25000تومان
افزودن به سبد خرید

آخرین فروشگاه های بروز شده